Archive: mart, 2011

Redscale film!

Posted on 03/29/11 by overlord

Novo u ponudi – Redscale film 135/36 50-200 iso ! Redscale predstavlja tehniku fotografisanja na filmu koji je okrenut tako da svetlost prvo prolazi kroz bazu filma i pada na emulziju. Slojevi osetljivi na boje i filteri su takođe u inverznom poretku usled čega dolazi do znatnog pomeranja kolorita ka crvenim i žutim tonovima. Promenom […]

Read more

Čuvajmo prirodu!

Posted on 03/28/11 by overlord
Ekologija - Slobodan Simić

Čuvajmo prirodu! Poslednjih godina sve više uviđamo posledice napretka civilizacije na prirodu od koje toliko zavisimo. Svaki pojedinac i organizacija može doprineti da se ti efekti ublaže. U BG Elite Foto radnji, to postižemo koristeći najmoderniju opremu koja troši minimalno električne energije, netoksične boje na vodenoj bazi i propisno odlaganje otpadnih materijala. U znak podrške, […]

Read more

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort Ankara escort istanbul escort ankara escort Escort bayan istanbul escort