Čuvajmo prirodu!

28. marta 2011.

Čuvajmo prirodu!

Ekologija - Slobodan Simić
Poslednjih godina sve više uviđamo posledice napretka civilizacije na prirodu od koje toliko zavisimo. Svaki pojedinac i organizacija može doprineti da se ti efekti ublaže. U BG Elite Foto radnji, to postižemo koristeći najmoderniju opremu koja troši minimalno električne energije, netoksične boje na vodenoj bazi i propisno odlaganje otpadnih materijala.

U znak podrške, BG Elite Foto nudi uslugu besplatnog arhiviranja na CD ili DVD digitalnih fotografija svim ekološkim pokretima i organizacijama kao i planinarskim društvima.

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort Ankara escort istanbul escort ankara escort Escort bayan istanbul escort